WpCentral – Đừng cài plugin này ngay từ đầu setup WordPress

 

Từ khi thiết lập các thông tin đầu tiên. Để cài mới một trang web Wordpress trên Hosting. Bạn sẽ được hỏi: “Có muốn cài plugin này ngay khi mới thiết đặt website không ?”

Đừng cài. Tôi đã từng một lần cài plugin này ngay khi mới thiết đặt website trên Hosting. Sau đó gặp lỗi phải liên lạc cho TeamSupport của Stablehost. Nhân viên hỗ trợ giải thích. Nguyên nhân lỗi này là do plugin WpCentral.

=> Nếu không muốn mất thời gian và dính phiền hà. Đừng cài WpCentral ngay từ đầu thiết lập trong Hosting. Bạn hoàn toàn có thể cài nó sau khi Website đã được thiết đặt xong xuôi trong Host.

Website của wpCentral Save