Evernote – Tốt nhất cho ghi chú mọi thứ

 

Những điều tôi cần khi mong muốn mua một máy tính bảng

  • Lưu sinh nhật mọi người vào một nơi rộng
  • Check nhiều thói quen
  • Cùng bạn bè,đối tác xem video mỗi lần trình bày
  • Lướt internet trong giờ khá tiện
  • =>Mở lên tắt đi nhanh hơn một cái lap cỡ nhỏ

=>Laptop làm được cái gì.Máy tính bảng làm được cái đó.Nhưng có những cái máy tính bảng làm được còn lap thì không.

 

Đến Evernote cho web Save

Mô tả

Ngoài ra bạn có thể sử dụng Google Keep với ưu điểm là dễ dàng truy cập ngay từ trong gmail ra và viết các ghi chú vội. Nhưng trong nhiều trường hợp tôi vẫn đánh giá Evernote cao hơn.

https://keep.google.com/