Bittube – Tiện ích trình duyệt chặn quảng cáo

 

Tại sao phải dùng Bittube trong khi có nhiều tiện ích cho phép chặn quảng cáo khác:

  • Cài tiện ích Bittube và để không đó. Qua thời gian, nhà phát hành của đồng Bittube (Một loại tiền mã hoá) sẽ tặng không cho bạn các đồng Bittube có thể đổi ra tiền pháp định.
  • Cài tiện ích Bittube. Trình duyệt Facebook và Youtube của bạn sẽ hiện thêm những nút chức năng để phục vụ mục đích Donate cho những người tạo nội dung trên mạng xã hội. Bổ sung thêm một hình thức hoạt động mới của chúng ta trên Internet (Bạn nên tìm hiểu và đọc kỹ hơn trên Google – trong phạm vi chuỗi bài viết này, tôi không thể nói sâu hơn)

=> Tôi muốn ủng hộ tích cực những dự án liên quan đến Blockchain vì tôi nhìn ra được tương lai của chúng.

Tìm hiểu về Bittube Save