Bitdefender.com – Phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới

 

Đầu tiên khi bắt đầu muốn sử dụng Bitdefender bạn phải thử cài hai công cụ miễn phí này trước:

Người đọc bài viết này chắc chắn là khách hàng cá nhân với nhu cầu bảo mật cho máy tính tại nhà. Bạn vào mục Forhome =>PC =>ToolBox =>FreeTools sẽ hiện ra 2 ứng dụng này. Bạn thử cái hai ứng dụng miễn phí này về máy tính và sử dụng thử một thời gian trước khi quyết định đầu tư cho bản trả phí.

Đọc thêm các bài viết quan trọng về bảo mật:

Mã hoá điện thoại Android, tại sao và làm thế nào?

Truy cập Bitdefender.com Save