Authy – Có app này bạn nên xóa Google Authentication

 

Với ứng dụng hỗ trợ bảo mật 2 lớp. Bạn nên dùng Authy thay cho Google Authentication.

Authy có thứ mà Google Authentication không có:

  • Authy có thể liên kết số điện thoại.
  • Authy có thể liên kết gmail.
  • Authy có thể sử dụng trên nhiều thiết bị.
  • Nếu mất thiết bị hoặc bị xoá ứng dụng. Bạn vẫn có thể phục hồi lại Authy => Điều mà Google Authentication không làm được.

Đối với điện thoại bạn nên cài app Authy.

Còn đối với Máy tính bạn chỉ nên cài “Tiện ích trình duyệt Authy”. “Tiện ích trình duyệt Authy” có chức năng y hệt như ứng dụng Authy được cài trên Máy tính nhưng nhẹ và truy cập nhanh hơn rất nhiều.

Link cài Tiện ích trình duyệt Authy Save